De tentoonstelling

The exhibition

 

 

 opening tentoonstelling

opening exhibition 

 

pit van Lancaster JI-C

pit of Lancaster JI-C 

 

lunch aangeboden door de lokale Radio Data

 lunch offered by the local Radio Data

 

 

 

 

Lancaster DX-P keert terug naar huis,

wrakstukken worden overhandigd aan Wing Commander

"Kiwi" O'Meegan van het 57 Sqn

Lancaster DX-P returns home,
Wing Commander "Kiwi" O'Meegan of 57 Sqn
accepting the artefacts

 

 

bedankingswoord van Jef Pickford

uit naam van de familie Pickford

address of Jef, son of Sgt. Pickford

 

  

 

 

 

bezoek aan de graven 

visit at the cemetry

 

 

 

 

de families Pickford en Mulholland

the families Pickford and Mulholland

 

 

 

         het 57 Sqn brengt een laatste groet aan  

     de 21 gesneuvelden van het Bomber Command                        de inrichters groeten de gesneuvelden

                   

                  57 Sqn greets the 21 lost men                                 the organizers greets the victims of 57 Sqn

                  who served Bomber Command

 

 

Schepen Van Hasevelde, de families Pickford en Mulholland en

Wing Commander "Kiwi" O'Meegan van het 57 Sqn

Aldeman Van Hasevelde, the families Pickford en Mulholland

and Wing Commander "Kiwi" O'Meegan of 57 Sqn