DE BRANDBOMMENCONTAINER

 

 

 

 

De brandbommen werden in containers gelegd.

Deze containers werden via de bomhaken in het bommenruim

geplaatst. Bij het bombarderen werden deze containers

geopend om zodoende de bommen te laten vallen. Op de foto's

zijn de stukken welke we gevonden hebben omlijnd.